• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • +26 920 810
facebook

Hirdetmény a 2022/2023. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vill.31.) EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdésében, továbbá a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §ában foglaltak alapján:
értesítjük, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

   április 21-én (csütörtökön) 8 órától 18 óráig,

   április 22-én (pénteken) 8 órától 17 óráig.


A tankötelezettsége teljesítését 2022. szeptember 1- től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

A 2022/2023. tanévre történő beiratkozás során a szülőnek/ gondviselőnek szükséges személyesen megjelennie az intézményben.
 

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány;
  • a szülő/ törvényes képviselő személyazonosító igazolványa.

április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA rendszer e- Ügyintézés előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas szülői felülete, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk. arra, hogy elektronikus úton előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába, elősegítve a rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


Útmutató a használatához:

Beiratkozás általános iskolába - e-Ügyintézés - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Az elektronikus jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása.

A felvételről az iskola intézményvezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzete megtalálható az Érdi Tankerületi Központ honlapján:
https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2022-2023-tanev-erd

Az Oktatási Hivatal kereső felületén megtalálható a gyermek körzetes iskolája:
https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index